[1]
A. H. Kvistad and H. Otnes, “Mottakerinstansen i skoleskriving – En studie av skriveoppgaver fra Normprosjektet”, NJLR, vol. 5, no. 2, Nov. 2019.