[1]
C. Liberg and A. Nordlund, “Lärares samtal om elevers skrivande av berättande texter i tidiga skolår”, NJLR, vol. 5, no. 2, Dec. 2019.