[1]
A. Håland and T. Hoel, “Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse”, NJLR, vol. 2, no. 1, Apr. 2016.