[1]
S. Vuorenpää, S. Duek, and E. Zetterholm, “Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige”, NJLR, vol. 5, no. 3, Dec. 2019.