[1]
C. Tjernberg, K. Forsling, and C. Roos, “Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal”, NJLR, vol. 6, no. 1, Jul. 2020.