[1]
K. M. R. Breivega and H. Myklebust, “Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget ”, NJLR, vol. 6, no. 1, May 2020.