[1]
M. Michelsen, “Barns tekstproduksjon på Snapchat: Multimodale svar på kommunikative forventninger og fiksjonalisering av det hverdagslige ”, NJLR, vol. 6, no. 3, Dec. 2020.