[1]
V. Lorentzen, M.-A. Igland, and R. Solheim, “Skriving i naturfag: En analyse av nettbaserte undervisningsressurser fra to nasjonale sentre”, NJLR, vol. 6, no. 4, Jan. 2021.