[1]
T. Myklebust and J. O. Fretland, “Kan førekomsten av nokre spesielle feiltypar predikere den samla førekomsten av rettskrivnings- og bøyningsavvik i nynorsktekstar? Ein statistisk analyse”, NJLR, vol. 6, no. 4, Dec. 2020.