[1]
M. Tengberg and G. Skar, “Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse”., NJLR, vol. 2, no. 1, Apr. 2016.