[1]
A.-M. Norberg and A. Hjalmarsson, “Budskap bortom raderna – en modersmålslärares stöttning av yngre elevers tolkande läsning av skönlitteratur”, NJLR, vol. 8, no. 1, Jan. 2022.