[1]
C. B. Ø. Munch, M. Semundseth, and M. H. Hopperstad, “Barnehagens garderobe som et semiotisk landskap – og et sted for barns literacy?”, NJLR, vol. 8, no. 2, Sep. 2022.