[1]
E. W. Brante and E. Stang Lund, “Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation”, NJLR, vol. 3, no. 2, Sep. 2017.