[1]
H. Hofslundsengen, S. Bøyum, and K. S. Haukedal, “Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket”, NJLR, vol. 3, no. 2, Dec. 2017.