Tengberg, M. “Textanvändning Och Texttolkning I Svenskundervisningen På högstadiet”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 5, no. 1, May 2019, doi:10.23865/njlr.v5.1488.