Skaug, S., and M. Blikstad-Balas. “Hele Tekster Versus Utdrag – Hvilke Tekster Velger norsklærerne?”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 5, no. 1, July 2019, doi:10.23865/njlr.v5.1566.