Kvistad, A. H., and H. Otnes. “Mottakerinstansen I Skoleskriving – En Studie Av Skriveoppgaver Fra Normprosjektet”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 5, no. 2, Nov. 2019, doi:10.23865/njlr.v5.1644.