Liberg, C., and A. Nordlund. “Lärares Samtal Om Elevers Skrivande Av berättande Texter I Tidiga skolår”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 5, no. 2, Dec. 2019, doi:10.23865/njlr.v5.1666.