Kvåle, G. “Er Det Riktige Det Viktige? Literacy-Syn Og Kvalitetstrekk I Kommersielle Abc-Apper for norskspråklige førskolebarn”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 6, no. 1, Feb. 2020, doi:10.23865/njlr.v6.1746.