Bueie, A. A. “Nyttige Og Mindre Nyttige lærerkommentarer – Slik Elevene Ser Det”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 2, no. 1, June 2016, doi:10.17585/njlr.v2.188.