Hoel, T., and A. Håland. “Leseopplæring I Norskfagets begynneropplæring Med Fokus På Fagspesifikk Lesekompetanse”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 2, no. 1, Apr. 2016, doi:10.17585/njlr.v2.195.