Håland, A., and T. Hoel. “Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse”. Nordic Journal of Literacy Research, vol. 2, no. 1, Apr. 2016, doi:10.17585/njlr.v2.195.