Skaftun, A. “Rom for Muntlighet? Språklig Tenking Og Tekstsamtaler I Norskfagets Literacy”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 6, no. 1, July 2020, doi:10.23865/njlr.v6.2022.