Randahl, A.-C., and Pernilla Andersson Varga. “Kollegiala Samtal Som Kontext för Utveckling Av lärares literacyförståelse”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 6, no. 4, Jan. 2021, doi:10.23865/njlr.v6.2031.