Tjernberg, C., K. Forsling, and C. Roos. “Design för Multimodal Och Kreativ Skrivundervisning I Tidiga skolår – Lärare Reflekterar I Fokusgruppsamtal”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 6, no. 1, July 2020, doi:10.23865/njlr.v6.2044.