Tjernberg, C., K. Forsling, and C. Roos. “Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal”. Nordic Journal of Literacy Research, vol. 6, no. 1, July 2020, doi:10.23865/njlr.v6.2044.