Michelsen, M. “Barns Tekstproduksjon På Snapchat: Multimodale Svar På Kommunikative Forventninger Og Fiksjonalisering Av Det Hverdagslige ”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 6, no. 3, Dec. 2020, doi:10.23865/njlr.v6.2059.