Lorentzen, V., M.-A. Igland, and R. Solheim. “Skriving I Naturfag: En Analyse Av Nettbaserte Undervisningsressurser Fra to Nasjonale Sentre”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 6, no. 4, Jan. 2021, doi:10.23865/njlr.v6.2072.