Myklebust, T., and J. O. Fretland. “Kan førekomsten Av Nokre Spesielle Feiltypar Predikere Den Samla førekomsten Av Rettskrivnings- Og bøyningsavvik I Nynorsktekstar? Ein Statistisk Analyse”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 6, no. 4, Dec. 2020, doi:10.23865/njlr.v6.2080.