Tengberg, M., and G. Skar. “Samstämmighet I lärares bedömning Av Nationella Prov I läsförståelse.”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 2, no. 1, Apr. 2016, doi:10.17585/njlr.v2.230.