Tengberg, M., and G. Skar. “Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse”. Nordic Journal of Literacy Research, vol. 2, no. 1, Apr. 2016, doi:10.17585/njlr.v2.230.