Norberg, A.-M., and A. Hjalmarsson. “Budskap bortom raderna – en modersmålslärares stöttning av yngre elevers tolkande läsning av skönlitteratur”. Nordic Journal of Literacy Research, vol. 8, no. 1, Jan. 2022, doi:10.23865/njlr.v8.3212.