Elvebakk, L., and M. Blikstad-Balas. “Kritisk lesing i høyere utdanning: Hvordan forholder lærerstudenter seg til tekster som krever kritisk lesing?”. Nordic Journal of Literacy Research, vol. 8, no. 2, Oct. 2022, doi:10.23865/njlr.v8.3347.