Palm, Clara. “Diskurser om skrivande i styrdokument för svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildning”. Nordic Journal of Literacy Research, vol. 9, no. 1, Mar. 2023, pp. 21-38, doi:10.23865/njlr.v9.3529.