Munch, C. B. Ø., M. Semundseth, and M. H. Hopperstad. “Barnehagens garderobe som et semiotisk landskap – og et sted for barns literacy?”. Nordic Journal of Literacy Research, vol. 8, no. 2, Sept. 2022, doi:10.23865/njlr.v8.3841.