Brante, E. W., and E. Stang Lund. “Undervisning I En Sammansatt textvärld: En Intervjustudie Med Svenska Och Norska gymnasielärare Om Undervisning I Kritisk läsning Och Kritisk värdering Av källinformation”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, no. 2, Sept. 2017, doi:10.23865/njlr.v3.671.