Hofslundsengen, H., S. Bøyum, and K. S. Haukedal. “Dialogisk Lesing Som Metode I Barnehagen for å Styrke Barns språkferdigheter På andrespråket”. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, no. 2, Dec. 2017, doi:10.23865/njlr.v3.724.