Tjernberg, Catharina, Karin Forsling, and Carin Roos. “Design för Multimodal Och Kreativ Skrivundervisning I Tidiga skolår – Lärare Reflekterar I Fokusgruppsamtal”. Nordic Journal of Literacy Research 6, no. 1 (July 1, 2020). Accessed June 4, 2023. https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2044.