Tengberg, Michael, and Gustaf Skar. “Samstämmighet I lärares bedömning Av Nationella Prov I läsförståelse.”. Nordic Journal of Literacy Research 2, no. 1 (April 28, 2016). Accessed December 8, 2021. https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/230.