Tengberg, Michael, and Gustaf Skar. “Samstämmighet I lärares bedömning Av Nationella Prov I läsförståelse”. Nordic Journal of Literacy Research 2, no. 1 (April 28, 2016). Accessed June 6, 2023. https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/230.