Norberg, Anna-Maija, and Anna Hjalmarsson. “Budskap Bortom Raderna – En modersmålslärares stöttning Av Yngre Elevers Tolkande läsning Av skönlitteratur”. Nordic Journal of Literacy Research 8, no. 1 (January 31, 2022). Accessed June 6, 2023. https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/3212.