Brante, Eva Wennås, and Elisabeth Stang Lund. “Undervisning I En Sammansatt textvärld: En Intervjustudie Med Svenska Och Norska gymnasielärare Om Undervisning I Kritisk läsning Och Kritisk värdering Av källinformation”. Nordic Journal of Literacy Research 3, no. 2 (September 25, 2017). Accessed August 8, 2020. https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/671.