Hofslundsengen, Hilde, Sigrid Bøyum, and Kjersti Sandnes Haukedal. “Dialogisk Lesing Som Metode I Barnehagen for å Styrke Barns språkferdigheter På andrespråket”. Nordic Journal of Literacy Research 3, no. 2 (December 28, 2017). Accessed September 29, 2020. https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/724.