1.
Hoel T, Håland A. Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. NJLR [Internet]. 2016Apr.5 [cited 2021Jan.20];2(1). Available from: https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/195