1.
Håland A, Hoel T. Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. NJLR [Internet]. 2016 Apr. 5 [cited 2023 Jun. 6];2(1). Available from: https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/195