1.
Tjernberg C, Forsling K, Roos C. Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal. NJLR [Internet]. 2020Jul.1 [cited 2021Jan.17];6(1). Available from: https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2044