1.
Brante EW, Stang Lund E. Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation. NJLR [Internet]. 2017Sep.25 [cited 2020Aug.4];3(2). Available from: https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/671