Leseopplæring og fagenes literacy

Authors

  • Atle Skaftun
DOI: https://doi.org/10.17585/njlr.v1.170

Abstract

Artikkelen er opprinnelig publisert i Leseboka. Leseopplæring i alle fag (Skaftun, Solheim, & Uppstad, 2015), og er et forsøk på å formulere et helhetlig perspektiv på lesing og literacy som bakgrunn for å forstå leseopplæring og fagenes literacy. Ulike forskningsinteresser blir knyttet sammen ved at literacy diskuteres som et spørsmål om tilgang på tre nivå: til skriften, til teksten og til tekstkulturen. Denne forståelsesrammen legges til grunn for å beskrive literacy opplæringen i skolen som en prosess der elevene kan inviteres til å delta i fagspesifikke og mer generelt et akademisk fellesskap. Kjernen i dette fellesskapet er en ambisjon om å stimulere elevenes språklige tenking gjennom erfaring med ulike tenkemåter i de ulike fagene, slik at de samlet tilegner seg et mangfold av strategier å velge blant i møtet med tekster og situasjoner som kaller på forståelse og sunn dømmekraft. Et slikt helhetlig perspektiv på literacy tilfører dybde til forståelsen av lesing som grunnleggende ferdighet.

ABSTRACT

English title: Literacy Education and Subject Literacy 

This article is originally published as part of Leseboka. Leseopplæring i alle fag (Skaftun, Solheim, & Uppstad, 2015). It represents an attempt at establishing an integrated perspective on literacy education and literacy in the school disciplines. Different research interests are tied together in a discussion of literacy as a matter of access on three levels: On the level of the written code, of the textual meaning, and that of participation in a text culture. This framework is applied in a description of literacy education as a process where the students may be invited to take part in subject-specific and a more general academic community. The core value in this community is an ambition to stimulate the use of language as a means of thinking by providing experience from the different subjects. As a result, the students should aquire a repertoire of strategies and an ability to choose from this repertoire in a flexible way when facing texts and situations calling for sound judgement. An integrated perspective on literacy might add depth to the understanding of basic literacy skills.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2015-09-29

How to Cite

Skaftun, A. (2015). Leseopplæring og fagenes literacy. Nordic Journal of Literacy Research, 1. https://doi.org/10.17585/njlr.v1.170

Issue

Section

Editorial

Keywords:

Leseopplæring, literacy, fagenes literacy, tilgangskompetanse