Leseopplæring og fagenes literacy

Authors

  • Atle Skaftun Universitetet i Stavanger, Norge
DOI: https://doi.org/10.17585/njlr.v1.170

Abstract

Artikkelen er opprinnelig publisert i Leseboka. Leseopplæring i alle fag (Skaftun, Solheim, & Uppstad, 2015), og er et forsøk på å formulere et helhetlig perspektiv på lesing og literacy som bakgrunn for å forstå leseopplæring og fagenes literacy. Ulike forskningsinteresser blir knyttet sammen ved at literacy diskuteres som et spørsmål om tilgang på tre nivå: til skriften, til teksten og til tekstkulturen. Denne forståelsesrammen legges til grunn for å beskrive literacy opplæringen i skolen som en prosess der elevene kan inviteres til å delta i fagspesifikke og mer generelt et akademisk fellesskap. Kjernen i dette fellesskapet er en ambisjon om å stimulere elevenes språklige tenking gjennom erfaring med ulike tenkemåter i de ulike fagene, slik at de samlet tilegner seg et mangfold av strategier å velge blant i møtet med tekster og situasjoner som kaller på forståelse og sunn dømmekraft. Et slikt helhetlig perspektiv på literacy tilfører dybde til forståelsen av lesing som grunnleggende ferdighet.

English abstract

Literacy Education and Subject Literacy 

This article is originally published as part of Leseboka. Leseopplæring i alle fag (Skaftun, Solheim, & Uppstad, 2015). It represents an attempt at establishing an integrated perspective on literacy education and literacy in the school disciplines. Different research interests are tied together in a discussion of literacy as a matter of access on three levels: On the level of the written code, of the textual meaning, and that of participation in a text culture. This framework is applied in a description of literacy education as a process where the students may be invited to take part in subject-specific and a more general academic community. The core value in this community is an ambition to stimulate the use of language as a means of thinking by providing experience from the different subjects. As a result, the students should aquire a repertoire of strategies and an ability to choose from this repertoire in a flexible way when facing texts and situations calling for sound judgement. An integrated perspective on literacy might add depth to the understanding of basic literacy skills.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2015-09-29

How to Cite

Skaftun, A. (2015). Leseopplæring og fagenes literacy. Nordic Journal of Literacy Research, 1. https://doi.org/10.17585/njlr.v1.170

Issue

Section

Editorial

Keywords:

Leseopplæring, literacy, fagenes literacy, tilgangskompetanse