Podcast

Now you can listen to Nordic Journal of Literacy Research!

We’ve just launched a podcast with engaging conversations between guests and experts in connection with recent thematic issues and articles. The podcast gives you a taste of what you’ll find in the journal – and hopefully inspires you to read more. Our first episodes are all in Norwegian, but English episodes are coming.

Subscribe to the podcast

-----------

Nå kan du lytte til Nordic Journal of Literacy Research!

Vi lanserer podkast med engasjerene samtaler med artikkelforfattere i tidsskriftet. Målgruppe er alle som er opptatt av literacy-feltet og som vil holde seg oppdatert på den nyeste forskningen. Podkasten gir deg en smakebit fra på hva du finner i tidsskriftet – og forhåpentligvis inspirasjon til å lese mer. På fagsnakk.no forteller hovedredaktør Marte Blikstad-Balas om ideen bak podkasten og de første episodene.

Abonnér på podkasten

Oversikt over episoder

1. Kan man bruke andre kunstneriske uttrykk i tolkning av litteratur?
Med: Michael Tengberg og Heidi Høglund
I den første episoden møter redaktør Michael Tengberg ved Karlstads universitet Heidi Höglund, universitetslærer ved Åbo Akademi , der de samtaler om litteratur og didaktikk, i tilknytning til hvordan lærere forholder seg til Pajtim Statovcis roman Min katt Jugoslavia.
Lytt: Acast / Spotify

2. Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?
Med: Arild M. Bakken, Anne Håland & Trude Hoel
I denne episoden av Nordic Literacy Podden snakker redaktør Arild M. Bakken fra Universitetet i Stavanger med to forskere som har undersøkt hvordan førsteklassinger leser litteratur, Anne Håland og Trude Hoel, begge fra Lesesenteret i Stavanger.
Lytt: Acast / Spotify

3. Respons på elevtekster og vurdering for læring
Med: Gustaf Skar & Harald Eriksen
I denne episoden av Nordic Literacy Podden får vi høre førsteamanuensis i norsk ved OsloMet, Harald Eriksen, i en spennende samtale med Gustaf Skar om hva lærerkommentarer og vurdering for læring betyr i norskfaget – og hva elevene selv mener er nyttig.
Lytt: Acast / Spotify

4. Hva er nyttige lærerkommentarer – i følge elevene?
Med: Marte Blikstad-Balas & Agnete Bueie
I denne episoden av Nordic Literacy Podden snakker redaktør Marte Blikstad-Balas med førsteamanuensis Agnete Bueie fra Universitetet i Sørøst-Norge om artikkelen Bueie har skrevet i NJLR, "Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer - slik elevene ser det".
Lytt: Acast / Spotify

5. Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget?
Med: Arild M. Bakken & Aslaug Fodstad Gourvennec
Redaktør Arild M Bakken samtaler med postdoktor Aslaug Fodstad Gourvennec om fra Universitetet i Stavanger om litteratur og litteraturdidaktikk. Hvordan ser elever tilbake på arbeidet sitt med litterære tekster i videregående skole?
Lytt: Acast / Spotify

6. Back to basics? Discourses of writing in FB groups for teachers

Med: Gustaf Skar og Erika Sturk

I denna podcast-episod samtalar Gustaf Skar med forskaren Erika Sturk om artikeln ”Back to basics?: Discourses of writing in Facebook groups for teachers” – en undersökning om vad lärare egentligen diskuterar i Facebook-grupper för svensklärare. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Lytt: 

 

7. Kan et helhetlig perspektiv på literacy gi dybde til begrepet om lesing som grunnleggende ferdighet?
Med: Arild M. Bakken og Atle Skaftun

Redaktør Arild Michel Bakken samtaler med professor Atle Skaftun om å knekke lesekoden, om å få tilgang til teksters mening, og om å bli deltaker i tekstkulturen. På veien besøkes innsikter fra sentrale skikkelser som Vygotskij, Gee og Langer. 

Lytt: