Godkjent som publiseringskanal på nivå 1

2016-10-28
Nordic Journal of Literacy Research er nå godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, i henhold til Universitets- og Høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler.